در باره کولاژن چه میدانید؟

خوشبختانه کارهایی هست که هر کسی میتواند انجام دهد تا کولاژن پوستش سالم تر بمانده این موضوع به معنای پیدا کردن پوست و ظاهری جوانتر است. ترتینوئین تنها داروی مورد تایید سازمان بهداشت آمریکا FDA است که واقعا به بازسازی کولاژن کمک میکند. ترتینوئین ماده اصلی تشکیل دهنده پلاک ماسک میباشد از دهه 1980 تا کنون پر ننده های کولاژن تزریقی برای تامین کولاژن مورد نیاز پوست بسیار متداول بوده اند.و در دهه های قبل تحریک کولاژن ها با دستگاه های ناراکسل و جنو جنسیس لیزر انجام میشود اما پلاک ماسک طلایی کلاژن بدون عوارض و هزینه های تزریق و لیزر باعث شده که به مرور کلاژن های آسیب دیده پوست شما ترمیم شده و شادابی و طراوت به صورت شما بازگردد. با ترمیم کولاژن ها توسط پلاک ماسک پوست و ظاهری جوانتر و بدون چروک پیدا کنید. پلاک ماست تولید کولاژن در پوست را تحریک کرده و سبب ترمیم کلاژن ها و از بین بردن چین و چروک های ناشی از آسیب دیدیگی کلاژن های پوست شما میگردد پیدا کردن کولاژنی سالم تر و بهتر برای داشتن پوستی صاف و جوان الزامی است.

About Ribbon

Top Content Ribbon
Bottom Content Ribbon